Glaubensbekenntnis u. Vaterunser auf Plattdeutsch

18. Februar 2024

Glovensbekenntnis

Ik verlaat mi op Gott, den Vader.
He alleen hett Macht.
Himmel un Eer sünd ut sien Hannen.

Ik verlaatmi op Jesus Christus,
Gott sien Söhn un uns' Herr:
Minsch worden dörch den Hilligen Geist
und de Jungfroo Maria;
gefangen sett un an't Krüüz slaan
ünner Pontius Pilatus,
to Dood un to Graff bröcht;
daalsteegen in dat Doodenriek.
Den drüttenDag wedder opstahn to'n Leven,
opfohrt to Gott, den Vader, em to Siet,
gliek an Macht und gliek an Ehr.
Vun dor kummt he trügg, Gericht to hoolen
över de Lebennigen un över de Dooden.

Ik verlaat mi op den Hilligen Geist,
ik tööv op een Kark för all Christen,
ik glööv, dat Schuld vergeven ward
un de Dooden opstaht to een Leven, dat ewig wohrt.

Vader uns

Uns Vader in den Heven,
laat hillig warden dien Naam,
laat kaamen dien Riek.
Wat du wult, schall warden
in'n Himmel un op de Eer.
Giff uns Broot düssen Dag,
un reken uns nich to,
wat wi unrecht daan hebbt,
so as wo nich toteken wüllt,
wat uns andaan is.
Laat uns nich afkaamen vun dien Recht,
un maak uns free vun all, wat uns drifft.
Du wullt dat, du kannst dat, du deist dat ok.
Amen.